21 lutego – rocznice śmierci

 1. Zygmunt Grzegorz Oleksiak + 71 l. + 23F-4E9
  + zm. 21 lutego 2022
  + 2 rocznica +
 2. Teresa Łabęda + 89 l. + 1A4-3BA
  + zm. 21 lutego 2021
  + 3 rocznica +
 3. Krystyna Ordak + 92 l. + 4A7-676
  + zm. 21 lutego 2015
  + 9 rocznica +
 4. Zbigniew Sitkowski + 71 l. + 291-522
  + zm. 21 lutego 2013
  + 11 rocznica +
 5. Jan Sońta + 80 l. + 26F-421
  + zm. 21 lutego 2011
  + 13 rocznica +
 6. Ryszard Cymer + 69 l. + 264-6B8
  + zm. 21 lutego 2001
  + 23 rocznica +
 7. Michalina Jachman + 91 l. + 417-622
  + zm. 21 lutego 1999
  + 25 rocznica +
 8. Regina Jackowska + 85 l. + 479-295
  + zm. 21 lutego 1998
  + 26 rocznica +
 9. Zofia Araszkiewicz + 57 l. + 50C-292
  + zm. 21 lutego 1996
  + 28 rocznica +
 10. Danuta Szurlej z d. Dybiec + 63 l. + 4D4-6F9
  + zm. 21 lutego 1993
  + 31 rocznica +
 11. Stefania Derkus + 67 l. + 3D9-661
  + zm. 21 lutego 1992
  + 32 rocznica +
 12. Józef Wiśniewski + 61 l. + 487-62E
  + zm. 21 lutego 1991
  + 33 rocznica +
 13. Janina Dobrowolska + 61 l. + 1D5-5A9
  + ur. 17 lipca 1911 + zm. 21 lutego 1983
  + 41 rocznica +
 14. Stanisław Łabęda + 77 l. + 189-4CB
  + zm. 21 lutego 1980
  + 44 rocznica +
 15. Sylwester Napierski + 73 l. + 20C-50E
  + zm. 21 lutego 1977
  + 47 rocznica +
 16. Zofia Kiliś + 84 l. + 266-346
  + zm. 21 lutego 1975
  + 49 rocznica +
 17. Jan Siwek + 88 l. + 1B8-414
  + zm. 21 lutego 1974
  + 50 rocznica +
 18. Stanisława Jezierska + 70 l. + 2C8-4F5
  + zm. 21 lutego 1971
  + 53 rocznica +
 19. Franciszek Bograński + 72 l. + 2AE-524
  + zm. 21 lutego 1970
  + 54 rocznica +
 20. Agnieszka Wiśniewska + 83 l. + 2EA-5E8
  + zm. 21 lutego 1969
  + 55 rocznica +
 21. Anna Gałązka + 83 l. + 446-303
  + ur. 3 lipca 1889 + zm. 21 lutego 1966
  + 58 rocznica +
 22. Jan Składanek + 65 l. + 1EC-316
  + zm. 21 lutego 1952
  + 72 rocznica +

Wirtualny cmentarz – wyszukiwarka zmarłych

Virtual Cemetery – Deceased Search Engine

 • W polu wyszukiwania należy podać nazwisko lub jego część (co najmniej 3 litery) albo imię i nazwisko. In the search field, you should enter the surname or a part of it (at least 3 letters) or the first name and surname.
 • Po kliknięciu przycisku można podać rok urodzin i śmierci. Rok musi być liczbą czterocyfrową zaczynającą się cyfrą 1 lub 2. After clicking the button, you can also provide the year of birth and death. The year must be a four-digit number starting with 1 or 2.
 • Wyniki wyszukiwania zawierają osoby pasujące do podanych kryteriów wyszukiwania. Wymienieni są także inni zmarli spoczywający w tych samych grobach. The search results include people matching the given search criteria. It also lists other deceased resting in the same graves.
 • W wynikach wyszukiwania: In the search results:
  • kliknięcie na nazwisko wyświetla szczegółowe informacje o zmarłym oraz zdjęcia grobu; clicking on the surname displays detailed information about the deceased, as well as photos of the grave and the monument;
  • kliknięcie na numer grobu pokazuje lokalizację na mapie oraz drogi dojścia do grobu od wejść na cmentarz; clicking on the grave number shows its location on the map as well as the paths to the grave from the entrances to the cemetery;
  • kliknięcie w pasek u dołu z napisem wyświetla szczegółowe informacje o wszystkich zmarłych w grobie oraz zdjęcia grobu. clicking on the bar at the bottom with the label displays detailed information about all the deceased in the grave, as well as photos of the grave.
 • Znalezione groby (maks. 50) można zobaczyć na mapie po kliknięciu przycisku . Found graves (up to 50) can be viewed on the map after clicking the button.
 • Można także przeglądać wirtualną mapę cmentarza. Po kliknięciu w sektor na schemacie cmentarza wyświetli się interaktywna mapa wybranego sektora. You can also view the virtual map of the cemetery. Clicking on a sector in the cemetery layout will display an interactive map of the selected sector.